Ny förvaltare 2018.

Vid årsskiftet byter vi förvaltare från Farsta Förvaltning till Fastighetsägarna Förvaltning, anledningen är att Farsta Förvaltning avslutar sin verksamhet i samband med att flera i personalen går i pension.

Fastighetsägarna kommer att sköta den tekniska och ekonomiska förvaltningen, det kommer mer info längre fram med nya telefonnummer, kontonummer etc.

// Styrelsen