Välkommen på årsmöte 2019

Det ordinarie årsmötet i föreningen kommer att hållas Torsdagen den 16:e Maj kl 19,00 i föreningslokalen Turingevägen 45, 1tr ned.

Garaget under Åkerögränd har städats och målats, även trappuppgångarna har målats.

Trevlig vår !

// Styrelsen