Välkommen på föreningens ordinarie årsmöte den 13:e Maj!
Plats: Föreningslokalen Turingevägen 45, 1tr ned.
Tid: 19,00