Styrelsen förslår att en ny tvättstuga uppförs som en permanent ersättning för de två som
finns idag. (Åkerögränd och Turingevägen)

 

Bild tvättstuga

Läs mer och titta på ritningar och bilder