Extrastämma

EXTRASTÄMMA

Styrelsen i Brf Stänkskärmen 41 kallar till en extrastämma.

När: Onsdagen den 28:e oktober klockan 19.00
Var: Garaget på Åkerögränd 4. (här kan vi hålla avstånd)

Vid mötet skall följande frågor behandlas:

1. En andra omröstning gällande tidigare föreslagna stadgeändringar.
(se anslag i porten)
2. Ny balkong på Turingevägen 49, våning 3 kortsida.
3. Ny balkong på Turingevägen 51, våning 3 kortsida.
4. Styrelsen söker mandat tom 2025-12-31 för att löpande kunna ta beslut
om utbyte av balkongdörrar o fönster.
5. Uppförande av ny tvättstuga i anslutning till lekplatsen.
(se ritning i porten)

Örby 2020-10-04
Brf Stänkskärmen 41
Styrelsen


 

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Stadgeändringar enligt tidigare utskickat dokument
9. Ny balkong på Turingevägen 49 våning 3 kortsida
10. Ny balkong på Turingevägen 51 våning 3 kortsida
11. Styrelsemandat tom 2025-12-31 för utbyte av fönster o balkongdörrar.
12. Uppförande av ny tvättstuga i anslutning till lekparken enl. bygglov.
13. Stämmans avslutande