Aktuellt

Öppet hus

Onsdag den 12-e oktober mellan kl 19-20 på Turingevägen 53 bv. Styrelsen håller ett informationsmöte om planen på att bygga om en kontorslokal till bostad, samt ge alla intresserade möjlighet att se lokalen. Den nya lägenheten blir ca 80 m2 och kommer att ha en uteplats belägen på baksidan av Turingevägen 53.

Formellt beslut i frågan kommer att fattas på en extrastämma i höst.

Digitala bokningstavlor för tvättider permanentas

Testen med de digitala bokningstavlorna för tvättider har fallit väl ut och det kommer bli en permanent lösning.

För att inte råka boka fel tvättstuga kan man i appens inställningar ställa in en förvald tvättstuga. Då är det alltid den som syns först i bokningsvyn.

Respektera andras tvättid. När din tvättid är slut skall det vara utplockat och städat inför nästa tvättid.

Höjning av parkeringsavgifter from 1 januari 2023

Avgiften för p-platsen kommer att höjas från årsskiftet enligt nedan:

Nya avgifter

Bil-parkering i garaget på Åkerögränd kommer att upphöra under våren nästa år. Ytan kommer att användas till andra ändamål och vi slipper dyr renovering av golvet. (mc-parkering blir kvar)

Om ni önskar säga upp p-plats ber vi er göra det senast den 31 oktober via mail till: info@stankskarmen.se

Digitala bokningstavlor för tvättider

Fr.o.m. onsdag 1 juni kommer vi prova på ett nytt bokningssystem för tvättstugan. Med bokningssystemets app kommer du kunna boka och avboka tider var du än befinner dig. Saknar man smartphone så finns självklart även möjlighet att boka via hemsidan bokatvättid.se eller på den nya digitala bokningstavlan som finns uppsatt.

Komma igång
För att boka behöver ni ert lägenhetsnummer och den pinkod som ni finner högst upp till höger på det informationsblad som kommer delas ut till varje medlem.

Mer information angående bokningstavla

Välkommen på årsmöte 2022

Välkommen på årsmöte 2022

Styrelsen i Brf Stänkskärmen 41 kallar till föreningsstämma.

När: Tisdagen den 24-e maj klockan 19.00
Var: Garaget på Åkerögränd 4. (här kan vi hålla avstånd)

Länk till vår Årsredovisning 2021

Styrelsen

………………………………………………

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
16. Tillsättande av valberedning
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller
som medlem anmält enligt 32 §
18. Övriga eventuella ärenden(som får föranleda diskussion men
inte beslut)
19. Stämmans avslutande

//Styrelsen

Bredband

Bredband via Bahnhof (fiber) startar den 23:e Maj.

Du behöver en ny router som finns för avhämtning i föreningslokalen (Turingevägen 45), 1 tr ned, den 9:e och 19:e Maj mellan 18:00 och 19:30.

Routern kvitteras ut och routern kommer tillhöra lägenheten, inte medlemmen.

Tips. Nätverksuttagen brukar sitta vid entrén till lägenheten. Det är den som är oanvänd (ingen kabel i).

Följ anvisningarna från papperna ni fick. Stoppa in er nätverkskabel (vid entrén) och koppla upp den direkt mot er dator. Nu kan ni aktivera er tjänst hos Bahnhof, enligt anvisningarna ni fick. När det är klart kan du stoppa in nätverkskabeln i routern (röda jacket).

Behöver ni support kan ni ringa Bahnhof

Tel: 010-510 40 20.
Använd pinkod 2389

//Styrelsen

Bredband

Beslut fattades på senaste årsstämman att föreningen skall tillhandahålla bredband för medlemmarna. Följande avtal är nu tecknat med Bahnhof.

NYTT BREDBANDSAVTAL VIA FIBERKABEL

Leverantör:        Bahnhof
Hastighet:          1 000/ 1000

Pris:                   0 kr  (ingen månadsavgift)

När:                   Start i slutet av maj månad 2022.

Router:              Ingår, kommer att kunna avhämtas under maj månad. Vi återkommer med datum och plats.

TELIA:              Befintliga avtal via fiber som medlemmar har med Telia avslutas automatiskt i samband med bytet.

Tele2:               Befintliga avtal via koppartråd som medlemmar har med Tele2(tidigare ComHem) påverkas inte.

Var och en väljer själva hur man vill agera.

(styrelsen rekommenderar att man avslutar sitt bredbandsavtal och ansluter sig till Bahnhof)

Läs mer här….

Välkommen på årsmöte 2021

Välkommen på årsmöte 2021

Styrelsen i Brf Stänkskärmen 41 kallar till föreningsstämma.

När: Onsdagen den 26-e maj klockan 19.00
Var: Garaget på Åkerögränd 4. (här kan vi hålla avstånd)
Örby 2021-05-03
Styrelsen

………………………………………………

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för
nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleant/er
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
16. Tillsättande av valberedning
17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller
som medlem anmält enligt 32 §
-Fråga om föreningen skall tillhandahålla bredband för medlemmarna.
18. Övriga eventuella ärenden(som får föranleda diskussion men
inte beslut)
19. Stämmans avslutande
//Styrelsen

Ny tvättstuga

Hej,

Styrelsen i föreningen vill veta hur medlemmarna ställer sig till
förslaget att bygga en ny tvättstuga på vår innergård.
Förslaget hittar du lite längre ned på sidan.

Styrelsen har genomfört ett förmöte,”öppet hus” för att diskutera
frågan samt hållit en extrastämma. Stämman röstade 2020-10-28 enhälligt
ja till en ny tvättstuga.

Vi behöver veta vad du som inte var med och röstade tycker.

Vi ber dig att antingen:

-maila ditt svar, (ja/nej) motivera gärna ditt nej, samt namn och
lägenhetsnummer till:info@stankskarmen.se

-lämna en lapp i föreningens brevlåda Turingevägen 45 -1 trappa.
Portkod 8513.

Lapp att fylla i hittar du här

 

Extrastämma

EXTRASTÄMMA

Styrelsen i Brf Stänkskärmen 41 kallar till en extrastämma.

När: Onsdagen den 28:e oktober klockan 19.00
Var: Garaget på Åkerögränd 4. (här kan vi hålla avstånd)

Vid mötet skall följande frågor behandlas:

1. En andra omröstning gällande tidigare föreslagna stadgeändringar.
(se anslag i porten)
2. Ny balkong på Turingevägen 49, våning 3 kortsida.
3. Ny balkong på Turingevägen 51, våning 3 kortsida.
4. Styrelsen söker mandat tom 2025-12-31 för att löpande kunna ta beslut
om utbyte av balkongdörrar o fönster.
5. Uppförande av ny tvättstuga i anslutning till lekplatsen.
(se ritning i porten)

Örby 2020-10-04
Brf Stänkskärmen 41
Styrelsen


 

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Stadgeändringar enligt tidigare utskickat dokument
9. Ny balkong på Turingevägen 49 våning 3 kortsida
10. Ny balkong på Turingevägen 51 våning 3 kortsida
11. Styrelsemandat tom 2025-12-31 för utbyte av fönster o balkongdörrar.
12. Uppförande av ny tvättstuga i anslutning till lekparken enl. bygglov.
13. Stämmans avslutande