Medlemskap

Fastighetsägarna

BRF Stänkskärmen 41 förvaltas av Fastighetsägarna som sköter förvaltningen av föreningens fastigheter samt ekonomin. Hus- och Villaträdgårdar AB, sköter parkförvaltningen inklusive snöröjningen.

Önskas mer information om förvaltaren?

Kontaktperson Fastighetsägarna:
Elvir Hasic

 

 

Ansökan om medlemskap

Om ni önskar att ansöka om medlemskap i föreningen så behöver ni kontakta Fastighetsägarna.