Om föreningen

Historik

Bostadsrättsföreningen Stänkskärmen 41, har sitt ursprung i förutvarande bostadsrättsföreningen Örbyhem nr 1. Örbyhem nr 1 verkade under åren 1956-1960 med diverse problem. En intresseförening organiserades för bildande av en ny förening. 1961-10-26 hölls ett konstituerande sammanträde för val av styrelse samt antagande av stadgar för den nya föreningen. Registrering av Stänkskärmen 41 beviljades 1961-11-25.

Mer information om föreningen

Nedan finner ni lite övergripande men intressant information om vår fina förening.

Föreningens ekonomi.
Inga kommande avgiftshöjningar har beslutats under 2022.

Genomförda renoveringar

● Takarbete och putsning på Åkerögränd 10 2021
● Kontroll samt åtgärder på balkonger av modultyp
Turingevägen och Gamla Huddingevägen 2022
● 2 nya medlemsfinansierade balkonger Turingevägen 2022
● Nya vindsstegar där det behövts 2020
● Utbyte av laddstolpar 2020
●Inspektion av taket på Åkerögränd 10 2020
● Uppdatering till LED belysning 2019/2020
● Uppfräschning och rensning av cykelrum 2019/2020
● Matfallshantering infördes, 2 kärl har ställts upp 2019
● Uppdatering av taksäkerhet 2019
● Uppfräschning av gemensamt garage 2019
● OVK besiktning av lägenheterna 2018
● Utbyte av elcentraler på Åkerögränd 2018
● Målning av trappuppgångar 2017/2019
● Byte av samtliga inbyggda balkonger 2017
● Ny balkong på gaveln Åkerögränd 4 2016
● Upprustning av lekplats 2015/2016
● Relining av stammar 2013/2014
● Byte ytskikt på tak på samtliga fastigheter
● Uppfräschning av parkmiljö sker löpande
● Takbeläggning har bytts ut 2011
● Portar har oljats på Åkerögränd 4-8 2011
● Brandvarnare har bytts ut i lägenheterna 2011
● Grillplatsen har fått stenplattor och nya möbler 2011
● Fibernät för TV, Telefoni och bredband har installerats 2011
● Armaturer i entréer, cykelrum och parkmiljö har förnyats 2011
● Vattenavrinning i torkrum på Åkerögränd 4 har anordnats 2011
● Torkrummet Åkerögränd 4 har försetts med en ventilerande vägg 2010
● En tvättmaskin på Åkerögränd 4 har bytts ut 2010
● Vind, källar och parkbelysning har bytts ut 2010
● Taken på Turingevägen har försetts med gångbryggor och snörasskydd 2010
● Entrédörr till lokalen baksidan på Turingevägen 55 har bytts ut 2010
● Rökluckor har kontrollerats 2010
● Radonmätning 2009
● Renovering av yttertak och målning av fönster Gamla Huddingevägen 2009
● Energideklaration av fastigheterna 2008
● Konvertering från oljeuppvärmning till fjärrvärme 2006
● OVK besiktning av lägenheterna 2006
● Kärl för hushållssopor har satts upp 2005
● Armaturer i trapphus på Turingevägen och Åkerögränd har förnyats 2004
● Renovering yttertak Turingevägen 49-51 2003
● Renovering trapphus Gamla Huddingevägen 2000
● Renovering yttertak Turingevägen 45-57 och 53-55 2000
● Renovering fasad Åkerögränd 4-10 1999

Gemensamma utrymmen
● Det finns en trevlig uteplats dit man kan ta sin egen grill (grillning är ej tillåten på balkong).
● Det finns flera olika cykelförråd. Där skall även barnvagnar ställas.
● Det finns två tvättstugor med två tvättmaskiner, torktumlare, fristående centrifug, torkrum samt ett mangelrum. Tvättstugorna finns på gaveln av huset vid Turingevägen 49 och i källaren på Åkerögränd 4.
● Det finns en fin samlingslokal som går att låna på dagtid (kontakta styrelsen för bokning).

Städning
Trappstädningen sköts av en städfirma.
Tvättstugan skall städas ut av medlemmen innan tvättiden är avslutad.

Parkmiljö
Förvaltning sker av Hus och villträdgårdar AB. För mer info besök:http://www.hus-villatradgardar.se/

Jour
Undvik att göra akut felanmälan till jouren, ring i första hand till Fastighetsägarna för att få råd. Varje akututryckning kostar minst 2.000 kr som tas ut av dig om anmälan beror på fel i din lägenhet. Även om kostnaden belastar föreningen drabbar det dig i slutändan.

Övrigt
● Bredband via fiber finns indraget. Föreningen står för bredband via Bahnhof. Vill man ha en annan leverantör så betalar medlemmen själv för det bredband och TV-utbud som önskas.

Bilplats

Avgifterna kommer högas vid årsskiftet 2022/2023
● Parkeringsplats uthyres utan el för en summa om ca 150 kr/mån samt med el för ca 250 kr/mån.
● Garageplats uthyres för en summa om ca 350 kr/mån.
● Singelgarage debiteras ca 525kr/mån. F.n Kö Vänligen kontakta styrelsen för information om lediga parkeringsplatser.

Har du frågor om föreningen? Vänligen kontakta oss på info snabela stankskarmen.se