Tvättstuga

Styrelsen förslår att en ny tvättstuga uppförs som en permanent ersättning för de två som
finns idag. (Åkerögränd och Turingevägen)

Den nya byggnaden kommer att innehålla två separata avdelningar.
Varje avdelning utrustas med två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt tvättho mm.
Byggnaden har mycket god kapacitet för att klara vårt behov.

Byggnaden beräknas bli ca 9,5 meter lång och 3,5 meter bred samt 3 meter hög.

Då vi vill att alla våra medlemmar skall ha samma avstånd/närhet till stugan föreslår vi att den
placeras mitt på gården bredvid lekparken.

Varför ny tvättstuga?
Styrelsen har under många år arbetat med frågan om våra tvättstugor.
Bakgrunden är att tvättstugan på Åkerögränd som ligger två våningar under markplan ofta drabbas
av översvämningar då grundvattennivån är betydligt högre.
Skador på golv, väggar och tak måste repareras och åtgärder för att förhindra nya vattenskador
måste genomföras.
Detta betyder att vi inom de närmaste åren måste stänga stugan för omfattande renovering som
kan ta lång tid.

Tvättstugan på Turingevägen är idag störande (buller) för boende i trappuppgången så
kapaciteten kan inte ökas där.
Finansiering för ett nybygge är löst och kommer INTE att medföra någon förändring av
månadsavgiften.

Detta är en fråga som vi skall rösta om vid en extra stämma som vi kommer att kalla till under
oktober månad. Om föreningsstämman godkänner detta förslag krävs även Hyresnämndens godkännande.

Vi kommer att ha ett möte för alla som vill ställa frågor eller framföra synpunkter torsdagen
den 24 september kl 18.00 vid lekparken.

Vi ber er att maila synpunkter och frågor till: info@stankskarmen.se

Tvättstuga ritningar

Tvättstuga bilder utvändigt för att se placeringen på gården

 

Bilder nedan som visar ungefär hur det kan se ut invändigt.

IMG_0695 IMG_0691 IMG_0693